Privatlivspolitik

CHARTER OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Steen & Strøm-koncernen, herunder alle de selskaber, der er med i koncernen (i det følgende benævnt "Steen & Strøm-koncernen", "Steen & Strøm", "Vi", "Vores" eller "Os"), lægger stor vægt på at beskytte privatlivets fred og personlige oplysninger for brugerne af sine hjemmesider og mobilapplikationer. Disse udgøres af hjemmesiden "www.steenstrom.com" og de hjemmesider og mobile applikationer knyttet til indkøbscentre, som drives af Steen & Strøm, herunder "www.steenstrom.dk". Steen & Strøm bestræber sig på at vedtage og overholde en streng for-troligheds- og datasikkerhedspolitik i overensstemmelse med gældende regler.
Steen & Strøm er underlagt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger og navnlig den europæiske generelle forordning om databeskyttelse nr. 2016/679 af 27. april 2016 (også kaldet "GDPR"), samt alle de regler i national ret, herunder særligt databeskyttelsesloven.
Formålet med dette charter om beskyttelse af personoplysninger er at give klare, enkle og fuldstændige oplysninger til dig som registreret (i det følgende benævnt "Du", "Dig", "Din” eller "Dine") på den måde, hvor Steen & Strøm i sin egenskab af dataansvarlig, indsamler og anvender personoplysninger om Dig og om de midler, Du som registreret har i forhold til at kontrollere denne anvendelse og udøve Dine rettigheder i forbindelse hermed.

1. HVORNÅR INDSAMLES DINE OPLYSNINGER?

(I) Steen & Strøm kan indsamle Dine personoplysninger som led i dit besøg og Din brug af Vores egne eller Vores partneres online-tjenester, Din anvendelse af disse tjenester (f.eks. cookies eller tracking af, om du åbner et ny-hedsbrev) eller Dine udveksling af oplysninger med Steen & Strøm, fx ved Din:

- oprettelse af en brugerkonto
- abonnering på et nyhedsbrev,
- tilmelding til et konkurrence- eller loyalitetsprogram,
- køb af gavekort online,
- besvarelse af tilfredshedsundersøgelser, eller
- kontakt med en medarbejder hos Steen & Strøm.

Dine personoplysninger kan også blive indsamlet i forbindelse med Din brug af andre produkter og tjenester, der tilbydes af Steen & Strøm, fx i Vores indkøbscentre.

Indsamlingen af personoplysninger vil ske via formularer, enten digitalt eller i papirformat, uanset om det sker via hjemmesider eller mobile applikationer, der stilles til rådighed af Steen & Strøm eller via terminaler, der er installeret i indkøbscentrene. Indsamlingen kan også ske ved, at Du stiller Os et spørgsmål.

Steen & Strøm overholder principperne om dataminimering og databeskyttelse gennem design og standardind-stillinger. Der indsamles derfor kun relevante, tilstrækkelige og begrænsede personoplysninger til de formål, hvor-til de behandles.

De personoplysninger, der ved indsamlingen er påkrævet for vores behandling, er angivet med "!" eller "*".


(II) PLUGINS

Vores hjemmesider kan bruge plugins, der leveres af sociale netværk (Facebook, Instagram, Twitter osv.). Plugins kan identificeres via det sociale netværks logo. De giver Dig mulighed for at markere siderne i disse netværk som Dine favoritter og dele Dine favoritter med andre brugere på de sociale netværk.

Når Du besøger en side, der indeholder plugins, opretter Din browser direkte forbindelse til det sociale netværks medieservere. De integrerede plugins meddeler det sociale netværk, hvilken side Du har tilgået på Vores hjemme-side. Hvis Du er logget ind på en konto på det sociale netværk, kan dit besøg blive knyttet til Din konto på det sociale netværk. Hvis Du interagerer med plugins, for eksempel ved at klikke på "del"-knappen på Facebook, sen-des de tilsvarende oplysninger direkte fra Din browser til Facebooks sociale netværk og opbevares deri. Selv hvis Du ikke har en konto på det sociale netværk, er der en mulighed for, at plugins vil overføre Din IP-adresse til det sociale netværk.

Ovenstående gælder også for brugen af "JustAsk"-funktionen, der giver Dig mulighed for at kommunikere med Steen & Strøm via Facebook Messenger.

For flere oplysninger om formålet med og omfanget af de sociale mediers behandling af data og Dine rettigheder i denne henseende, og for at beskytte Dine personoplysninger, henvises til privatlivspolitik for hvert af disse sociale etværks hjemmesider, herunder:

Facebooks datapolitik: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagrams datapolitik: https://www.instagram.com/legal/privacy/


(III) REGISTRERING OG LOGIN VIA FACEBOOK

Vi tilbyder Dig også mulighed for at registrere Dig på Vores hjemmesider ved hjælp af knappen til Facebook-registrering eller via "login"-knappen. Hvis Du vælger at oprette en konto på Vores hjemmeside ved hjælp af Din Facebook-konto, og Du samtidig giver dit forudgående samtykke, sender det pågældende sociale netværk Os de personoplysninger, Du allerede har givet dem (herunder, men ikke begrænset til, dit fornavn, efternavn, brugernavn, profilbillede, e-mailadresse, køn, fødselsdato, skole(r) og erhverv), Dine kontaktoplysninger (gade, by, post-nummer og land), Dine telefonkontaktoplysninger, Dine "synes om” (f.eks. sider, film, musik, TV-programmer osv.), Dine publikationer, Dine vennelister og andre oplysninger, Du har angivet som offentlig information.


(IV) COOKIES

Når Du tilgår Vores hjemmesider, bliver der placeret cookies på Din enhed (computer, telefon eller tablet).

En cookie er en lille tekstfil, der indeholder oplysninger om navigation på disse hjemmesider, hvis hovedformål er at forbedre, hvordan de ses, og gøre det muligt at levere individualiserede tjenester.

Disse cookies kan være sessionscookies (i det tilfælde slettes cookien automatisk, når browseren lukkes) eller permanente cookies (i det tilfælde vil cookien forblive lagret på enheden indtil udløbsdatoen).


Sådan accepterer eller afviser Du cookies

Du kan konfigurere Din browser, så cookies gemmes på enheden eller afvises, enten systematisk eller afhængigt af afsenderen, eller konfigurere Din browser, så Du bliver informeret, når en cookie forsøges lagret på enheden, så Du kan acceptere eller afvise cookien.

Dog kan fjernelse af alle cookies, der anvendes af browseren, herunder dem, der anvendes af andre hjemmesider, føre til ændring eller tab af visse indstillinger eller oplysninger.

Du kan læse mere om cookies her: https://minecookies.org/.

For at få mere at vide om cookies og deres konsekvenser bedes Du rådføre Dig med Datatilsynet, hvis hjemmeside er tilgængelig her www.datatilsynet.dk.


(V) INDSAMLING FRA TREDJEPARTS-PARTNERE

Dine personoplysninger kan også være blevet sendt til Os af samarbejdspartnere, så Du kan drage fordel af Vores nyhedsbreve, tilbud og rabatter. Det er især virksomheder med ansvar for loyalitetsprogrammer og detailkæder, der er til stede i Steen & Strøms indkøbscentre. Som med al Vores behandling af personoplysninger, uanset kilde, tager Vi også højde for kravene i de gældende regler, især principperne om dataminimering og beskyttelse gen-nem design og standardindstillinger. Der indsamles derfor kun relevante, tilstrækkelige og begrænsede oplysnin-ger til de formål, hvortil de behandles.

Bemærk, at i sådanne tilfælde kan de berørte partneres fortrolighedspolitik, som gør det muligt for dem at over-føre Dine personoplysninger til Steen & Strøm, gælde for Dig.

2. MED HVILKET RETSGRUNDLAG BLIVER DINE OPLYSNINGER BEHANDLET?

Dine personoplysninger behandles kun af Steen & Strøm i de tilfælde, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, hvilket vil være:
- når Du har givet et frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt samtykke til behandlingen af Dine personoplysninger (f.eks. abonnering på et nyhedsbrev, partnertilbud osv.),
- når det er nødvendigt for opfyldelsen af en aftale eller foranstaltninger forud for indgåelsen af en aftale, der er truffet på Din anmodning (f.eks. en jobansøgning inden for Steen & Strøm-koncernen eller ved køb af gavekort online),
- overholdelse af Steen & Strøm-koncernens lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser (f.eks. pligtig indberet-ning til offentlige myndigheder),
- når Steen & Strøm eller en modtagers legitime interesser kan berettige, at Steen & Strøm behandler Dine personoplysninger (f.eks. netværk og IT-sikkerhed).
Der vil i hvert enkelt tilfælde være fastsat klare oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det præciseres hermed, at for børn under 16 år skal dette samtykke gives eller godkendes af indehaveren af forældremyndigheden.

Hvis indehaveren af forældremyndigheden opdager, at Steen & Strøm har fået overdraget personoplysninger fra det pågældende barn uden vedkommendes samtykke, kan vedkommende bede Steen & Strøm om at slette disse personoplysninger ved at følge den procedure, der er beskrevet i punkt 7.2 i dette Charter.

3. TIL HVILKE FORMÅL INDSAMLES DINE PERSONOPLYSNINGER? 

Dine personoplysninger indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål.

Afhængigt af forholdene kan Dine personlige data bruges med henblik på at:
- Give Dig mulighed for, på Din anmodning, at give Dig oplysninger om Steen & Strøm-koncernen eller en af dens enheder, et Steen & Strøm-indkøbscenter eller om de produkter og tjenester, der udbydes af sidstnævnte eller deres partnere,
- Give Dig mulighed for at abonnere på og modtage et nyhedsbrev,
- Give Dig mulighed for at oprette og administrere en brugerkonto på hjemmesiden for et indkøbscenter, der drives af Steen & Strøm-koncernen for at nyde godt af informationer, produkter og/eller tjenester eller andre typer fordele, der tilbydes af Steen & Strøm, et indkøbscenter eller partnere,
- Give Dig mulighed for at købe et gavekort online, som kan benyttes i en eller flere af følgende butikker: http://shoppingcentergavekort.dk/pages/Butiksliste.aspx,
- Besvare Din anmodning om at leje et permanent lokale eller en midlertidig plads i et indkøbscenter tilhørende Steen & Strøm-koncernen,
- Deltage i tilfredshedsundersøgelser, analyser og statistikker for at forbedre Vores produkter og tjenester samt viden om Vores kunder og fremtidsudsigter,
- Behandle Din ansøgning om et job i Steen & Strøm-koncernen,
- Administrere Vores loyalitetsprogrammer,
- Forbedre Din kundeoplevelse og/eller tilbyde Dig skræddersyede og individualiserede tjenester.

Steen & Strøm er i stand til at sende Dig personificeret annoncering og andre specifikke tilbud baseret på Dine egne personoplysninger og analysen af Din brugeradfærd og især de forbrugspræferencer, Du har indberettet til Os. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne profilering under de betingelser, der er beskrevet i afsnit 7 nedenfor.

Steen & Strøm kan også bruge Dine personoplysninger til administrative formål eller andre formål, der er pålagt efter gældende lovgivning (f.eks. for at underrette Dig om en væsentlig ændring af dette Charter).

4. HVEM ER MODTAGERNE AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

Da Dine personoplysninger er fortrolige, er det kun personer, der er behørigt autoriseret hertil af Steen & Strøm på grund af deres funktioner, som kan få adgang til Dine personoplysninger, med forbehold for, at videregivelse være påkrævet i henhold til de gældende lovgivning.

Alle personer, som har adgang til Dine personoplysninger, er bundet af en fortrolighedsaftale/-forpligtelse og det kan få disciplinære konsekvenser for disse og/eller andre sanktioner, hvis de ikke overholder denne forpligtelse.

Vores leverandører kan også behandle Dine personoplysninger, hvis det er strengt nødvendigt for opfyldelsen af de tjenester, Vi overlader til dem: disse omfatter navnlig leverandører, som gennemfører tilfredshedsundersøgel-ser, overvåger af kundernes meninger, organiserer konkurrencer, styrer kunderelationer, administrerer loyalitets-programmer, afsender e-mails i markedsføringsøjemed og analyserer kundeadfærd.
Med forbehold for dit forudgående og udtrykkelige samtykke kan Dine personoplysninger også overføres til Vores samarbejdspartnere med henblik på markedsføring og for at Du kan drage fordel af deres nyhedsbreve, rabatter, tilbud og andre reklamefremstød. Disse "Partnere" består af permanente eller midlertidige mærker, som findes i indkøbscentre, der drives af Steen & Strøm.

Dine personoplysninger kan også fremsendes for at overholde juridiske forpligtelser, eller til brug for retsafgørelser, retssager.

Endelig kan Dine personoplysninger blive overført til en erhverver i tilfælde af, at aktiverne i Steen & Strøm sæl-ges eller overføres til et tredjepartsselskab.

I tilfælde af brug af tjenesteydere, der befinder sig uden for den Europæiske Union, forpligter Steen & Strøm sig til at kontrollere, at der er truffet passende foranstaltninger for at sikre, at Dine personoplysninger nyder godt af et passende beskyttelsesniveau (især i henhold til Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, eller EU-U.S. Privacy Shield, der er oprettet mellem den Europæiske Union og USA).

5. HVORDAN OPRETHOLDES SIKKERHEDEN VED DINE PERSONOPLYSNINGER?

Steen & Strøm bestræber sig på at beskytte og sikre Dine personoplysninger for at sikre, at de er fortrolige, og for at forhindre, at de hændelig eller ulovlig tilintetgøres, tabes, ændres, uautoriseret videregives til uautoriserede tredjeparter eller sådanne får adgang hertil.

Når videregivelse af oplysninger til tredjemand er nødvendig og godkendt, sikrer Steen & Strøm, at sådanne tredjeparter garanterer det samme beskyttelsesniveau, som Steen & Strøm tilbyder, og kræver kontraktmæssige ga-rantier især for at sikre, at oplysningerne udelukkende behandles til autoriserede formål, med al den nødvendige fortrolighed og sikkerhed.

Steen & Strøm gennemfører tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne op-bevares så sikkert som muligt i den periode, der er nødvendig for udøvelsen af de tilsigtede formål, i overens-stemmelse med gældende lovgivning.

Selvom Steen & Strøm tager alle rimelige skridt for at beskytte Dine personoplysninger, er ingen transmissions- eller lagringsteknologi fuldstændigt ufejlbarlig.

I henhold til de gældende EU-bestemmelser vil Steen & Strøm, i visse situationer være forpligtet til at give meddelelse om bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed og, hvis det kræves i henhold til gældende databeskyt-telseslovgivning, til de berørte personer.

Uden præjudice for ovenstående skal Du udvise forsigtighed for at forhindre uautoriseret adgang til Dine person-oplysninger og Dine enheder (computer, smartphone, tablet osv.), især ved at vælge en stærk adgangskode.

Desuden kan Steen & Strøm-koncernens hjemmesider og mobilapplikationer tilbyde links til tredjeparters hjemmesider, som måske interesserer Dig (f.eks. sociale netværk). Steen & Strøm har ingen kontrol over indholdet af disse tredjepartshjemmesider eller disse tredjeparters praksis med hensyn til beskyttelse af de personoplysnin-ger, som de indsamler. Steen & Strøm accepterer derfor intet ansvar for disse tredjeparters behandling af Dine personoplysninger, som ikke er omfattet af dette Charter. Det er dit ansvar at indhente oplysninger om disse tredjeparters politik for beskyttelse af persondata.

6. HVOR LÆNGE GEMME DINE PERSONOPLYSNINGER?

Steen & Strøm opbevarer kun Dine personoplysninger i den tid, der er nødvendig for at opnå de tilsigtede formål, med forbehold af de juridiske muligheder for arkivering, forpligtelsen til at opbevare visse oplysninger og/eller anonymisering.
Vi anvender især følgende opbevaringsperioder for disse brede kategorier af personoplysninger:
• Personoplysninger fra kunder/kundeemner: opbevares, så længe brugeren er aktiv, og fsva. nyhedsbreve senest tre år efter brugeren senest har åbnet nyhedsbrevet,
• Personoplysninger relateret til køb af gavekort: opbevares i 3 år fra udstedelsesdatoen,
• Cookies: i overensstemmelse med fristerne angivet under punkt 1(IV)
• Personoplysninger om jobansøgere (rekrutteringsafdeling): den tid, der er nødvendig for at behandle ansøgnin-gen, og i tilfælde af, at ansøgeren ikke tilbyde stillingen højst seks måneder efter den sidste kontakt (medmindre kandidaten samtykker til en længere opbevaringsperiode).

7. HVAD ER DINE RETTIGHEDER I FORHOLD TIL DINE PERSONOPLYSNINGER, OG HVORDAN KAN DU UDØVE DEM?
(I) DINE RETTIGHEDER

Med forbehold for de begrænsninger, der er fastsat i den gældende databeskyttelseslovgivning, har Du følgende rettigheder hvad angår Dine personoplysninger:
- Ret til at blive informeret om behandlingen af Dine personoplysninger

Steen & Strøm skal give Dig kortfattede, gennemsigtige, letforståelige og lettilgængelige oplysninger om, hvordan Vi behandler Dine personoplysninger.
- Ret til indsigt, berigtigelse og sletning (sidstnævnte også kaldet "retten til at blive glemt"), hvad angår Dine personoplysninger

Retten til indsigt giver Dig mulighed for at få bekræftelse fra Steen & Strøm af, om Dine personoplysninger behandles af Os eller ej, og betingelserne for denne behandling, samt at modtage en kopi deraf (for eventuelle yderligere kopier, har Klépierre ret til at kræve betaling for omkostninger, der er baseret på de afholdte administrationsomkostninger). Når denne anmodning indsendes elektronisk, gives oplysningerne i almindeligt elektronisk format, medmindre Du anmoder om andet.

Du har også ret til, uden unødigt forsinkelse at få berigtiget de personoplysninger, som er unøjagtige eller ufuldstændige.

Endelig har Du, med forbehold af de undtagelser, der er fastsat i gældende databeskyttelseslovgivning (f.eks. for-di vi skal behandle oplysningerne for at overholde en retlig forpligtelse), ret til at bede Steen & Strøm om uden unødig forsinkelse at slette Dine personoplysninger af en af følgende årsager:
- Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet,
- Du ønsker at trække dit samtykke tilbage, som behandlingen af Dine personoplysninger var baseret på, og der intet andet grundlag er for en sådan behandling,
- Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt,
- Dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse.
- Ret til at begrænse behandlingen af Dine personoplysninger

De gældende bestemmelser foreskriver, at denne ret kan påberåbes i visse tilfælde, herunder navnlig følgende:
- Når Du bestrider rigtigheden af Dine personoplysninger, i den periode, som er påkrævet for at verificere, om personoplysningerne er korrekte,
- Når behandlingen af personoplysninger er ulovlig, men Du modsætter Dig sletningen af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at behandlingen heraf begrænses,
- Når Steen & Strøm ikke længere har brug for Dine personoplysninger, men Du stadig har brug for dem til at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
- Når Du gør indsigelse mod behandlingen, i den periode, som er påkrævet for at kontrollere, om de legitime interesser, som Steen & Strøm forfølger, går forud for Dine legitime interesser.
- Ret til indsigelse og til at modsætte sig markedsføring (herunder profilering)

Du har ret til af grunde, der vedrører Din særlige situation, at gøre indsigelse mod Vores behandling af Dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse, herunder profilering baseret herpå.

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af Dine personoplysninger til markedsførings-formål, herunder også gøre indsigelse mod profilering. I dette tilfælde vil Du ikke længere modtage personlige tilbud.
- Ret til dataportabilitet af Dine personoplysninger
Hvis behandlingen bygger på dit samtykke eller en kontrakt, giver retten til dataportabilitet Dig mulighed for at modtage de personoplysninger, som Du har givet til Steen & Strøm i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og til at overføre disse personoplysninger til anden dataansvarlig, uden at Steen & Strøm lægger hindringer herfor.
Hvis det er teknisk muligt, kan Du anmode om, at disse personoplysninger af Steen & Strøm sendes direkte til en anden dataansvarlig.
- Ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger
Når Steen & Strøm behandler Dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan samtykket til enhver tid trækkes tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører dog ikke lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.
- Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

I Danmark er tilsynsmyndigheder Datatilsynet. Du kan finde flere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

(II) PROCEDURER FOR UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER

Du kan ændre dine oplysninger via siden "Min konto". Hvis Du har spørgsmål vedrørende dette Charter og/eller udøvelse af Dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan Du til enhver tid kontakte Steen & Strøm via e-mail eller post, ved at sende et brev med en kopi af et ID til:

GDPR.norge@steenstrom.com
GDPR.danmark@steenstrom.com
GDPR.sverige@steenstrom.com

Steen & Strøm forpligter sig til at svare Dig hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for en måned efter modtagelsen af Din anmodning.

Denne frist kan om nødvendigt forlænges med to måneder i betragtning af kompleksiteten og antallet af anmod-ninger stilet til Steen & Strøm. I dette tilfælde bliver Du informeret om forlængelsen og begrundelsen for udsæt-telsen.

Hvis Din ansøgning indsendes i elektronisk form, vil oplysningerne også blive sendt til Dig elektronisk, hvor det er muligt, medmindre Du udtrykkeligt anmoder om andet.

Hvis Steen & Strøm ikke besvarer Din anmodning, vil Vi informere Dig om årsagerne til fristoverskridelsen, og Du har mulighed for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed og/eller anlægge retssag.

  • Steen & Strøm CenterService A/S
  • Arne Jacobsens Allé 20, 2. sal
  • 2300 København S.
  • Tlf: +45 70 10 55 05
  • Cvr. nr. 30925432